Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Kostry

Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi gminnej we wsi Stare Kostry. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 530 m wykonano warstwę ścieralną grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwę wiążąca grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej, istniejącą nawierzchnię żwirową wzmocniono kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Całkowita wartość zadania wynosi 307 487,38  zł. Głównym wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. z Wysokie Mazowieckie.

Data publikacji: 29.09.2021