Przebudowa drogi Kapłań - Łuniewo Wielkie - zakończona

W związku z zadaniem pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie" zakończono prace dotyczące przebudowy drogi Kapłań - Łuniewo Wielkie. 

W ramach przedmiotowego zadania na odcinku o długości 3417 m wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, warstwę wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, podbudowę żwirową i bitumiczną wzmocnioną kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Całkowita wartość  wyniosła 3 022 692,12 zł. Głównym wykonawcą zadania była firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 856 746,32 zł, natomiast wkład własny wyniósł 165 945,80 zł.

Data publikacji: 16.05.2023