Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Klukowo”

Gmina Klukowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Klukowo” jest dofinansowane w 2024 roku w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”, realizowanego z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

   Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Klukowo”

Data publikacji: 05.07.2024