Realizacja grantu „Dostępna Gmina Klukowo” w ramach programu „Dostępny samorząd - granty” - zakończona

Zakończono realizację grantu „Dostępna Gmina Klukowo” w ramach programu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Klukowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach grantu o wartości 100 000 zł zostało sfinansowanych szereg działań.

W zakresie poprawy dostępności architektonicznej wykonano:

- podjazd dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku w Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych,

- oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego przy UG Klukowo,

- wykonanie dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami klatki schodowej w budynku UG oraz kontrastowe oznaczenie stopni,

- instalację pochwytów w łazience w Klubie Senior+ w Wyszonkach Kościelnych,

zakup krzesła do ewakuacji z pomieszczeń UG.

W zakresie poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej wykonano:

- tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR pomieszczeń biurowych UG,

- nową, dużą tablicę informacyjno-nawigacyjną,

- oznaczenia za pomocą piktogramów na głównych drzwiach wejściowych i innych pomieszczeniach,

- tyflomapę pomieszczeń urzędu oraz dzwonka przywołującego do tyflomapy,

- zakup przenośnej pętli indukcyjnej i lup, zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi oraz ramek do podpisów.

Ze środków grantu sfinansowane zostało również doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej wymagane przy realizacji projektu.

Data publikacji: 04.07.2023