Realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP I”

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP I”. Na części drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Kolonia została już wykonana nawierzchnia bitumiczna. Planowane jest zakończenie inwestycji do końca października 2024 r.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 95 % w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Data publikacji: 12.06.2024