Realizacja zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

Realizacja zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych. W ramach zadania  zostanie wykonane: docieplenie ścian budynku (zewnętrznych i fundamentowych) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych i poddasza z innymi robotami takimi jak: demontaż drzwi zewnętrznych blaszanych i ościeżnic do pomieszczeń technicznych wraz z montażem drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia, demontaż i montaż nowego okna uchylnego PCV z obróbką obsadzenia w pomieszczeniu kotłowni oraz innych okien drewnianych, wymiana parapetów na nowe, demontaż rur spustowych i rynien oraz montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej, rozebranie obróbek blacharskich i wymiana ich na nowe, demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych i montaż nowego pokrycia dachowego z blachy powlekanej oraz montaż gąsiorów, uzupełnienie krokwi lub deskowania więźby dachowej, przemurowanie kominów z cegieł, demontaż koszy betonowych i montaż nowych do odprowadzenia wody deszczowej z dachu, demontaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych, oczyszczenie daszku wejściowego na elewacji frontowej znajdującego się nad wejściem głównym do budynku szkoły, rozbiórka przedsionka klatki wejściowej do Biblioteki i postawienie z typowego modułu o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem na nowym fundamencie, jako nowy przedsionek ze schodami stalowymi, antypoślizgowymi w konstrukcji lekkiej; rozbiórka schodów betonowych na elewacji północnej i wschodniej, a następnie montaż nowych schodów stalowych, antypoślizgowych w konstrukcji lekkiej wraz z dachami z plexi, a także modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody oraz kotłowni olejowej przystosowująca ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku, w tym: instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia olejowa z pompą ciepła solanka/woda, dolne źródło. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji zamknie się kwotą 1.315.000,00 brutto., natomiast wartość przyznanego dofinansowania na to zadanie wyniesie 1.017.401,93 zł. Głównym wykonawcą zadania jest Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i c.o. Andrzej Stepanczenko, ul. Różana 4/6, 15-669 Białystok.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Data publikacji: 06.08.2016

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe