Realizacja zadania pn.: "Wyposażenie pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie"

Realizacja zadania pn.: "Wyposażenie pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie"

W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gmina Klukowo zrealizowała zadanie: ”Wyposażenie pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie”.

W ramach zadania dokonano zakupu: prasy do tłoczenia oleju, witryny chłodniczej, pieca konwekcyjno-parowego, taboretu gazowego, blendera i miksera planetarnego oraz montaż potrzebnych mebli kuchennych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 39 541,00 zł. Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego wyniosła, 19 644,00 zł, a pozostała kwota w wysokości 19 897,00 zł została sfinansowana z budżetu gminy Klukowo. 

 

Data publikacji: 25.10.2023