Remont ulicy Wspólnej w miejscowości Klukowo

Trwają prace związane z remontem ul. Wspólnej w Klukowie. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 0,655 km zostało już wykonane wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową sposobem mechanicznym o grubości min. 3 cm. Obecnie trwa układanie siatki z kordu stalowego na nośniku z włókniny polietylenowej oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Data publikacji: 10.07.2024