Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca w Klukowie.

Gminny Ośrodek Kultury i Parafia pw NMP Częstochowskiej od wielu już lat współpracują przy organizacji życia kulturalnego opartego na wartościach chrześcijańskich dla mieszkańców gminy Klukowo i gości odwiedzających nasze strony: Festiwal Pieśni Maryjnej, Dożynki Gminne, obchody Święta Niepodległości, Przegląd Zespołów Kolędniczych, to najważniejsze z nich.

Dlatego cieszy nas, że, staraniem Ks. Lecha Szymczyńskiego, Parafia otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Celem projektu jest ochrona zabytków poprzez prace restauracyjne i konserwatorskie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pełna informacja o Projekcie w załączniku.

Najserdeczniejsze gratulacje.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej realizuje projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0331/19 pn. „Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca w Klukowie” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0331/19-00 zawartą dnia 20 lutego 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Celem projektu jest ochrona zabytków poprzez prace restauracyjne i konserwatorskie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

Wartość projektu: 375 958,15 PLN

Dofinansowanie: 315 960,56 PLN

powrót