Przebudowa drogi w miejscowości Łuniewo Małe

Dobiegają końca prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Łuniewo Małe. Remontowany odcinek, to droga gminna łącząca zabudowę części wsi z drogą powiatową Nr 2085B Klukowo – Łuniewo Wielkie. W ramach zadania na drodze o długości 559,00 mb.  wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i grubości 7 cm, poprawiono odwodnienie oraz przebudowano istniejące przepusty i zjazdy gospodarcze.

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji zamknie się kwotą 174 439,64 zł. Głównym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” sp. z o.o. z Wysokie Mazowieckie.

Data publikacji: 11.05.2016