SKŁADANIE WNIOSKÓW O SZACOWANIE SZKÓD

W związku z wystąpieniem niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych „huragan, deszcz nawalny i grad”  na terenie gminy Klukowo Wójt Gminy Klukowo przystępuje do uruchomienia procedur związanych z oszacowaniem strat w uprawach rolnych oraz środkach trwałych

W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach lub środkach trwałych  mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy  Klukowo do dnia 30.06.2016 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 lub poniżej)

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015r. lub 2016r. składanego do ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem oraz  ewentualnie umowę dzierżawy gruntów oraz podać numer telefonu do kontaktu.

Ustalenia wysokości  szkody dokona Komisja  ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę na wniosek Wójta w terminie do dwóch miesięcy  od dnia zgłoszenia przez rolnika wystąpienia tych szkód.

Data publikacji: 21.06.2016