Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zakończona

Zakończono prace przy zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”. W ramach przedmiotowego zadania została wykonana poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, wymiana instalacji c.o., w miejsce istniejącego starego kotła olejowego zainstalowano pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wspomagana przez nowy kocioł olejowy spełniający funkcję szczytowego źródła ciepła, wymiana oświetlenia starego typu na energooszczędne LED. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 334 993,00 zł, natomiast wartość dofinansowania 1 047 809,28 zł. Głównym wykonawcą zadania była firma  ALDO TECHNIKA GRZEWCZA SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI, Dąbrówka Kościelna 107, 18-210 Szepietowo. 

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

powrót