wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie 20-tego października odbyło się uroczyste wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Klukowo – Piotr Uszyński, który pogratulował tak pięknego jubileuszu i złożył życzenia w imieniu Samorządu Gminy, Jubilaci otrzymali odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz kwiaty.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i pamiątkowe dyplomy otrzymali: Jadwiga i Stanisław Boratyńscy, Marianna i Józef Kalinowscy, Krystyna i Henryk Maciejczuk, Halina i Karol Maksimczuk, Zofia i Stanisław Mazur, Krystyna i Mieczysław Plewniccy, Helena i Henryk Popławscy,  Agnieszka i Tadeusz Szepietowscy, Mirosława i Eugeniusz Wyszyńscy.

Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie. W uroczystości wzięli również udział: ks. prob. Lech Szymczyński, Andrzej Tymiński - Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Leszczyński - Sekretarz Gminy, Marta Dmochowska - Kierownik USC. Czas umilała kapela „Kłosy”, a Klub Seniora Klukowo przygotował piękną dekoracje na tą uroczystość, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Data publikacji: 23.10.2023