Zakończono prace remontowe w placówkach oświatowych

Podczas ferii zimowych dokonano prac remontowych w placówkach oświatowych.
W Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym prace remontowe polegały na odnowieniu sali gimnastycznej ( gipsowanie i malowanie ścian) za łączną kwotę  6.664,57 zł. W Szkole Podstawowej w Kuczynie dokonano malowania pomieszczeń z których korzystają uczniowie oddziału „O” (klatki schodowej, korytarza, sali) oraz wymieniono drzwi). Kwota za wykonane prace remontowe wyniosła 4.225,89 zł.
Wykonano również prace remontowe w Zespole Szkół w Klukowie, które polegały na malowaniu sali gimnastycznej, odnowieniu drabinek, wyłożeniu schodów płytkami po stronie szkoły podstawowej i gimnazjum, montażu barierki na schodach po stronie gimnazjum. Dokonano zakupu i montażu pracowni komputerowej wyposażonej w 12 stanowisk po stronie szkoły podstawowej. Łączna kwota za wykonane prace remontowe wyniosła 70 007,66 zł

Data publikacji: 20.02.2017

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe