Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trojanowie i Piętkach Gręzkach

Gmina Klukowo informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, została przyznana dotacja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom OSP Trojanowo i Piętki - Gręzki  w wysokości

20 000,00 zł.

 Z dotacji i środków własnych sfinansowano zakup :

  • motopompy szlamowej,
  • 2 radiotelefonów,
  • 4 ubrań specjalnych,
  • 2 ubrań  koszarowych,
  • 9 par rękawic specjalnych,
  • drabiny pożarniczej,
  • narzędzia ratowniczego  HOOLIGAN,
  • 2 par butów FHR 006,
  • 3 kominiarek niepalnych
powrót