Zwrot podatku akcyzowego - I termin

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w Klukowie, pok. 24 w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:     

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi: (110,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (40* średnia roczna liczba DJP w 2023 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 roku – 110 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku – 1,20 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 01 do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy Klukowo oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Data publikacji: 16.01.2023

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe