Zwrot podatku akcyzowego - II termin

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. 7:30 - 15:30.

Wymagana dokumentacja:     

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: (110,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (40* średnia roczna liczba DJP w 2022 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 01 - 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.               

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy Klukowo oraz do pobrania poniżej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

Data publikacji: 20.07.2022

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe