Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 lutego do 01 marca 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z panującą pandemią COVID-19 wnioski będą przyjmowane w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie w godz. 7:30-15:30

Wymagana dokumentacja:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2020 r.).

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pdf)

powrót