Zwrot podatku akcyzowego - I termin 2024

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:     

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi: (110,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (40* średnia roczna liczba DJP w 2023 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku – 110 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku – 1,46 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

od 01 do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.   

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy Klukowo, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do pobrania poniżej.

Data publikacji: 01.02.2024