Ogłoszenia

Wniosek o pomoc de minimis w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

29.05.2020

Wójt Gminy Klukowo informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu 10.04.2020 r. umowy  o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” konieczne jest złożenie  wniosków o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie wraz z oświadczeniem o wielkości otrzymanej pomocy de minimis.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklarację przystąpienia do programu są zobowiązani do niezwłocznego wypełnienia wniosku oraz oświadczenia i dostarczenia do Urzędu do dnia 8 czerwca 2020 r. Niedostarczenie wniosku w terminie będzie skutkowało nie odebraniem odpadów od rolnika.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo w pokoju nr 16 oraz do pobrania poniżej.

Jednocześnie informuję, iż odbiór folii białej, folii czarnej, sznurków, siatki, opakowań po nawozach i typu Big Bag odbędzie się w lipcu 2020 r.

 

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie oraz Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis


powrót