Aktualizacja listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Klukowo”