Opłata retencyjna – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej