ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont zabytkowego budynku Plebanii w Kuczynie w zakresie wymiany pokrycia, osuszenia fundamentów i elewacji zewnętrznych z zagospodarowaniem dojść i dojazdów” (ponowne postępowanie)