Zapytanie ofertowe „Roboty remontowe zbytkowego kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych w zakresie remontu schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych”