Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021

 

W dniu 13.07.2021r. została podpisana umowa na Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021.

Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wynosi  252 129,00 zł., a wartość przyznanego dofinansowania ze środków budżetu państwa 200 000,00 zł.

Zadanie będzie polegało na pomocy osobom w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem seniorów nieaktywnych zawodowo, poprzez remont i wyposażenie obiektu w kompleksie budynków Ośrodka
Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych na potrzeby funkcjonowania placówki Klubu „ Senior+”. Obiekt położony w miejscowości Wyszonki Kościelne przeznaczony m.in. na działalność Klubu „ Senior+”
zostanie wyposażony w urządzenia, sprzęt, meble i materiały niezbędne do pracy z osobami starszymi. Klub "Senior+" będzie placówką ogólnie dostępną dla seniorów zamieszkałych na terenie gminy Klukowo.
Wnioskodawca zakłada, iż seniorzy będą objęci opieką przez 6 godziny w systemie 5 dni w tygodniu. Seniorzy znajdą wsparcie pod względem profilaktyki prozdrowotnej oraz innych wynikających z ich
bieżących potrzeb. Ważnym zadaniem będzie również udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości zadania przez co najmniej kolejne 3 lata.

 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wyszonkach Kościelnych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021

Data publikacji: 16.07.2021

Załatw sprawę przez internet

Sprawy urzędowe